PIVOT Ủng Hộ Ứng Cử Viên Harley Rouda Vào Hạ Viện Hoa Kỳ

Ngày 23 tháng 9 năm 2018

PIVOT hết lòng ủng hộ ông Harley Rouda trong cuộc tranh cử đại diện Địa Hạt 48 California vào Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông sẽ luôn là người bênh vực mọi vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Việt trong Địa Hạt 48.

Bản thân là một nhà kinh doanh rất thành công trong ngành kỹ thuật, ông Harley đã đóng góp nhiều cho các tổ chức từ thiện và xã hội chống lại tình trạng vô gia cư, bạo lực gia đình và áp bức nhân quyền, hỗ trợ giáo dục cho những gia đình kém may mắn, và bảo vệ việc làm trong ngành quân sự.

Ông Harley sẽ dùng tài lãnh đạo để đại diện cho người Mỹ gốc Việt và các cư dân khác trong địa hạt để bảo vệ nhân quyền và tự do cho mọi người, gồm cả quyền bỏ phiếu. Vốn là một người chủ trương làm giảm nhẹ học phí và lệ phí để mở rộng giáo dục bậc đại học và y tế,  ông Harley sẽ giúp bảo vệ sức khoẻ và đẩy mạnh cơ hội kinh tế cho người Mỹ gốc Việt. Ông sẽ hỗ trợ người di dân qua cải cách di trú và không chia cắt gia đình người di dân. Ông Harley cũng sẽ bảo vệ môi trường quý báu cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai.

PIVOT rất hãnh diện ủng hộ Harley và kêu gọi mọi người cùng đóng góp công sức trong cuộc vận động tranh cử này của ông.