BẢN TÓM LƯỢC ĐIỀU HÀNH

PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, đã ra đời để làm tiếng nói chung cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến ao ước một nước Mỹ công bằng và đa dạng. Năm 2017, PIVOT được thành lập để đáp ứng trực tiếp với tình huống chính trị cũng như môi trường sống đã đe doạ quyền con người và sự an ninh cho nhiều công dân Mỹ, nhất là những thành phần ở bên lề xã hội (người nghèo, người tị nạn và di dân, người bị tước quyền hay không có tiếng nói công dân, người đồng tính, song tính và chuyển giới, và phụ nữ). Người Mỹ gốc Việt cấp tiến trong toàn nước đã đến với nhau hòng cộng tác và cổ vũ nhau tham gia tranh đấu cho một tương lai sáng sủa hơn.

Chìa khóa của những nỗ lực này là khả năng cổ võ cho các chính sách phù hợp với những giá trị của chúng ta về: 1) Khuyến khích nhân quyền, quyền công dân, di dân và tị nạn; 2) Gia tăng các cơ hội về văn hóa, ngôn ngữ, và kinh tế để vươn cao giáo dục ưu tú, y tế và kinh tế; và 3) Bảo vệ môi trường.

Để thực hiện những điều trên, chúng tôi chú tâm vào ba ưu tiên chính cho năm 2017-2018: di trú, sức khoẻ, và quyền dân sự. Nền tảng về chính sách của chúng tôi dựa trên các điều sau đây:

Di Trú

 • Ủng hộ quy trình nhập tịch Mỹ cho những người chưa có quốc tịch;
 • Chấm dứt các lạm quyền trong di trú lúc thi hành luật và giam giữ;  
 • Tranh đấu để quá trình trục xuất người di dân tuân theo thủ tục pháp lý và tiêu chuẩn nhân đạo;
 • Bảo vệ quyền của người di dân và người tị nạn chính trị; và;
 • Đẩy mạnh các vấn đề liên quan đến các cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Sức Khoẻ

 • Duy trì và mở rộng bảo hiểm y tế với giá phải chăng;
 • Bảo đảm quyền được chăm sóc sức khoẻ có chất lượng, không tùy thuộc vào tình trạng di trú, xu hướng giới tính, rào cản ngôn ngữ/văn hoá;
 • Nâng cao nhận thức và việc sử dụng hệ thống sức khoẻ tâm thần;
 • Thúc đẩy sự công bằng trong vấn đề sinh sản để gia tăng sức khỏe phụ nữ;
 • Loại trừ sự chênh lệch về sức khoẻ (có những thành phần dân số phải chịu nhiều gánh nặng y tế hơn); và
 • Giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của sự chênh lệch sức khoẻ giữa các thành phần dân số.

Quyền Dân Sự

 • Cổ võ  cho sự công bằng trong tiếp cận với các hệ thống tư pháp, y tế, và các dịch vụ cần thiết khác;
 • Duy trì và phát triển quyền bầu cử của người Mỹ gốc Việt và các sắc tộc đã từng bị thiệt thòi;
 • Ủng hộ tất cả các nỗ lực trong thống kê dân số gốc Việt một cách đầy đủ và chính xác;
 • Đoàn kết với các sắc dân thiểu số khác để giải quyết những vấn đề cấp bách liên hệ đến quyền công dân hiện nay; và
 • Bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận với các cơ hội kinh tế qua bảo vệ quyền lợi của mọi công nhân.

CƯƠNG LĨNH CỦA PIVOT VỀ DI TRÚ

Chúng ta là những người di dân sống trong một đất nước đã được thành lập bởi người di dân. Tượng Nữ Thần Tự Do là một trong những đền đài quan trọng nhất của xứ sở này, một nhắc nhở đến truyền thống đón tiếp người di dân, đến đây vì muốn thoát khỏi sự áp bức, nghèo khó, hoặc bạo động. Nói ngắn gọn, di dân là phần tử cốt lõi của quốc gia Hoa Kỳ.

Hệ thống di trú của chúng ta hiện nay không còn hữu hiệu nữa.

Có đến trên 11 triệu người di trú không hồ sơ đang sống trong bóng tối. Ngay cả khi được hưởng quyền thường trú, người di dân vẫn bị buộc tội là «ăn hại» tài nguyên quốc gia và cướp việc làm của các công dân. Công dân Mỹ phải chờ đợi nhiều năm trước khi được đoàn tụ với thân nhân vì thủ tục hành chính rườm rà và danh sách cần giải quyết quá dài.

Các chính sách giam giữ và trc xuất người di dân tước đi quyền được xử lý nhanh chóng của những người này. Hơn nữa, vì chính sách chống di dân và bài ngoại của chính quyền Trump, đất nước này đã ngoảnh mặt với vai trò truyền thống như nguồn hy vọng cho những người tị nạn.

Chúng ta cần phải tranh đấu để cải cách luật di trú dựa trên sự hợp lý thông thường, nhân đạo, pháp luật, và trên hết, phù hợp với lý tưởng và hình ảnh của một nước Mỹ mà chúng ta có thể hãnh diện gọi là tổ ấm.

Kế Hoạch

 1. Ủng hộ việc tạo ra một phương thức nhập tịch cho những ai chưa là công dân.
  1. Tạo phương thức trở thành công dân cho những người di dân không có hồ sơ và những người chưa là công dân.
  2. Thúc đẩy để rút ngắn thời gian chờ đợi nhập tịch.
  3. Giảm chi phí nhập tịch xuống mức tối thiểu.
  4. Xóa bỏ chế độ cấm nhập tịch trong thời gian 3 năm, 10 năm hoặc vĩnh viễn, vì lệnh cấm đó buộc người di dân phải sống chui hoặc lìa xa xứ sở và gia đình trong một thời gian dài.
  5. Cho phép những người di dân không có hồ sơ nhưng hội đủ điều kiện được nhập ngũ và sau đó được phép nhập tịch nhanh chóng hơn.
 2. Chấm dứt sự lạm dụng khi thi hành luật di trú và giam giữ người.
  1. Cung cấp khí cụ và kỹ thuật hiện đại, đồng thời bảo đảm rằng các nhân viên biên phòng (CBP) được chỉ huy và huấn luyện đầy đủ để họ hiểu rằng các hành động của họ có thể vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền, kể cả việc định dạng nghi can dựa trên chủng tộc hoặc dùng bạo lực.
  2. Chấm dứt tình trạng chính quyền tiểu bang và địa phương xâm phạm vào sự thi hành luật di trú.
  3. Loại trừ mọi cấm đoán nhập cư dựa trên kỳ thị đối với người di dân và tị nạn, kể cả các lệnh cấm bất hợp pháp do chính quyền Trump đề xướng.
  4. Chấm dứt tình trạng giam giữ cả gia đình, như việc giam giữ các bà mẹ và trẻ em tị nạn mới đây từ Trung Mỹ.
  5. Chấm dứt các trại giam người di dân của tư nhân và các tổ chức lợi nhuận, bởi vì cách giải quyết của các tổ chức này không phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền.
 3. Thúc đẩy các chính sách tôn trọng quyền được xét xử nhanh chóng và nhân đạo khi trục xuất người di dân.
  1. Thúc đẩy cải tổ luật và các chính sách di trú gồm suy xét mỗi trường hợp riêng biệt khi truy tố để xét xử nhanh chóng.
  2. Quy định thủ tục đóng tiền tại ngoại trong khi chờ đợi hầu toà trong quá trình bị trục xuất.
  3. Trong quá trình bị trục xuất, bảo đảm được luật sư cố vấn do chính quyền đài thọ, kể cả cho các trẻ em không có gia đình.
  4. Mở rộng thủ tục tạm tha nhân đạo và quy chế được Bảo Vệ Tạm Thời (TPS).
  5. Ngăn ngừa sự trục xuất hàng loạt các người di dân có tiền án sau khi họ đã mãn án.
 4. Bảo vệ quyền lơi của người di dân và tị nạn.
  1. Bảo vệ và thi hành quyền của người di dân lao động để họ không bị lạm dụng.
  2. Bảo đảm quyền được cơ hội mua bảo hiểm y tế với giá phải chăng cho người di dân.
  3. Thúc đẩy sự hòa nhập của người di dân, gồm tiếp cận các chương trình học ngôn ngữ để khuyến khích họ thành thạo tiếng Anh, thúc đẩy và tài trợ cho các chương trình giáo dục mầm non, tăng cường tài trợ cho các tổ chức cộng đồng để quảng bá thông tin, tăng cường huấn nghệ, bảo vệ quyền lợi của người di dân lao động, và mở rộng các chương trình học miễn phí để giảm phí tốn nhập tịch.
  4. Thách thức các đạo luật tiểu bang có tính cách kỳ thị (lấy SB 1070 của Arizona làm thí dụ) vì các luật này mở cửa cho việc định dạng nghi can theo chủng tộc (racial profiling), cho phép cảnh sát quyền đòi hồ sơ chứng minh quốc tịch hay tình trạng nhập cư từ bất cứ ai nếu nghi ngờ nhập cảnh bất hợp pháp.
  5. Tiếp tục truyền thống đón tiếp những người tị nạn trốn khỏi sự đàn áp và bao lực, kể cả gia tăng tổng số người được cho phép nhập cảnh.
 5. Thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
  1. Chấm dứt việc giam giữ dài hạn người di dân gốc Việt trong quy chế bị trục xuất nhưng không thể bị trục xuất vì họ nhập cảnh trước 1995 (theo Biên Bản Ghi Nhớ Mỹ-Việt về Việc Trục Xuất).
  2. Phổ biến đến cộng đồng Mỹ gốc Việt về các tác dụng trực tiếp (và nhiều khi cực đoan) của các đạo luật di trú với các thành viên cộng đồng.
  3. Phổ biến đến cộng đồng về các nguồn thông tin (như các tổ chức, các thông tin trên mạng) để giúp họ hiểu về các vấn đề di trú.
  4. Giáo dục người Mỹ gốc Việt  về ảnh hưởng trực tiếp (và quyết liệt) của các chính sách và đạo luật di trú trên cộng đồng.
  5. Giúp xóa bỏ các thành kiến xấu liên hệ đến vấn đề di trú.

CƯƠNG LĨNH CỦA PIVOT VỀ Y TẾ

Quyền lợi y tế là một quyền lợi cơ bản của con người. Trọng điểm của câu nói trên là lời khẳng định rằng mỗi người đều có quyền được chăm sóc sức khỏe ở tầm mức cao nhất khả dĩ, kể cả sức khỏe tâm thần. Để khỏe mạnh, mọi người cần được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe có chất lượng cũng như nguồn thực phẩm, môi trường làm việc tốt và môi trường sống sạch sẽ.

Hiện nay, hầu hết các tranh cãi về chính sách chăm sóc sức khỏe chú trọng về số lượng và phí tổn, và ít khi đề cập đến sự chênh lệch trong việc chăm sóc sức khỏe và nguyên nhân của tình trạng này. PIVOT quan niệm rằng sức khỏe bao gồm không những y tế mà cả các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe.  Do đó, chúng tôi nhất quyết thúc đẩy một chính sách y tế nhắm vào nâng cao sức khỏe (kể cả chăm sóc sức khỏe), giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe, và giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của sự chênh lệch đó. Để đạt được mục đích này, chúng tôi mở rộng cách nhìn về sức khỏe để lưu ý đến những vấn đề như chủng tộc, lợi tức, và sự bất công trong môi trường sống, vì đây là những nguyên nhân căn bản của sự chênh lệch sức khỏe.

Kế Hoạch

 1. Duy trì và bành trướng chương trình bảo hiểm y tế với giá vừa phải.
  1. Bảo vệ đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act hay ACA) để luật này không bị huỷ bỏ; và nếu bị huỷ bỏ, thúc đẩy một giải pháp thay thế với khả năng phục vụ tối thiểu mà không tăng phí tổn cho cùng số người trước đây đã có bảo hiểm này.  
 2. Bảo đảm rằng mỗi người đều có quyền được chăm sóc sức khoẻ với chất lượng, không tùy thuộc vào tình trạng di trú, xu hướng giới tính, và rào cản về ngôn ngữ hay văn hoá.
  1. Huỷ bỏ các giới hạn về sự tiếp cận với ngành y tế dựa trên các chính sách có tính kỳ thị về tình trạng di trú, khả năng Anh Ngữ, và xu hướng giới tính.
  2. Thúc đẩy các chương trình huấn nghệ hầu bảo đảm sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ và văn hóa của nhân viên y tế.
 3. Thúc đẩy sự hiểu biết và sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần.
  1. Vì các cộng đồng Gốc Châu Á (kể cả người Mỹ Gốc Việt) thường mang thành kiến xấu trong về bệnh tâm thần, vì sự chẩn bệnh và thống kê về các vấn đề tâm thần không được đầy đủ, và vì người gốc Việt ít sử dụng các dịch vụ tâm thần, chúng tôi sẽ thúc đẩy sự nhận thức về các vấn đề tâm thần và tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần.
  2. Gia tăng chương trình bảo hiểm y tế tâm thần, kể cả hợp nhất ngành chăm sóc sức khỏe tổng quát với sức khỏe tâm thần cũng như các dịch vụ sức khỏe tâm thần đặc biệt.
  3. Thúc đẩy sự phát triển hàng ngũ nhân viên y tế thâm thần để họ được huấn luyện đầy đủ về ngôn ngữ và văn hóa.  
 4. Thúc đẩy sự công bằng trong vấn đề sinh sản để nâng cao sức khỏe và hạnh phúc.
  1. Gia tăng cơ hội tiếp cận với ngành sản khoa và y tế phòng ngừa.
  2. Bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ khi quyết định về chính cơ thể của họ.
  3. Thúc đẩy sự nhận thức về nạn buôn người, kể cả và không chỉ giới hạn ở ngành phục vụ mãi dâm (như buôn bán trẻ em để sử dụng về tình dục), và bạo lục trong gia đình; và ủng hộ những nỗ lực ngăn ngừa bạo hành đối với phũ nữ và trẻ em.
 5. Huỷ bỏ sự chênh lệch sức khỏe giữa các sắc dân.
  1. Thúc đẩy việc phân loại các dữ kiện y tế để có thể tìm ra nguyên nhân của sự chênh lệch sức khỏe, nhất là đối với dân số Người Mỹ Gốc Châu Á và Thái Bình Dương (AAPI).
  2. Chú tâm đến các cộng đồng / dân số bị đe dọa nhất.
  3. Nhận diện và ủng hộ các chính sách có hiệu quả để hủy bỏ sự chênh lệch sức khỏe.
 6. Giải quyết các khó khăn sâu xa của sự chênh lệch sức khỏe.
  1. Thúc đẩy các nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự chênh lệch sức khỏe, kể cả các yếu tố liên quan đến chủng tộc, lợi tức, và môi trường sinh sống.
  2. Ủng hộ các chiến lược nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa về sự chênh lệch sức khỏe, gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở đó) khả năng ngôn ngữ và tiếp cận các chương trình an sinh xã hội có liên hệ đến lợi tức, thực phẩm, gia cư với giá phải chăng, và cơ hội tìm việc làm. 

CƯƠNG LĨNH VỀ QUYỀN DÂN SỰ

Trong nhiều thập niên, người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu cho nhân quyền của các đồng hương của họ tại chính quê hương Việt Nam. Nhưng than ôi, ngay tại Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt cũng phải đối diện với các đe dọa liên quan đến nhân quyền và quyền công dân. Các đe dọa này gây khó khăn cho cơ hội tìm việc làm và trong tiếp cận với các hệ thống xã hội. Dựa trên các nguyên tắc sau đây, PIVOT sẽ xây dựng một cương lĩnh về quyền dân sự và nhân quyền để người Mỹ gốc Việt và những nhu cầu của chúng ta được chú ý ở mức xứng đáng:

 1. Tranh đấu cho sự bình đẳng trước luật pháp, y tế, công việc, và các dịch vụ quan trọng khác. Thống Kê Dân Số năm 2010 cho thấy rằng khoảng 67% người tị nạn gốc Việt (5 tuổi trở lên) không thông thạo Anh Ngữ.
  1. Chương VI của Đạo Luật Quyền Dân Sự (the Civil Rights Act) cần được thi hành triêt để vì nhiều người gốc Việt bị kỳ thị do thiếu khả năng ngôn ngữ (theo quyết định của Tối Cao Pháp Viện, đây là một cách kỳ thị dựa trên xuất xứ quốc gia). Các tổ chức được chính phủ Liên Băng tài trợ cần trợ giúp các người không có khả năng đọc, viết hay nói Anh Ngữ thông thạo.  
  2. Mục 1557 của luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act hay ACA) cần được thi hành triệt để vì nhiều người Mỹ gốc Việt không tiếp cận được với các thông tin quan trọng về sức khỏe và dịch vụ y tế vì khả năng Anh ngữ kém (Limited English Proficiency hay LEP).  Ngành y tế và các tổ chức y tế cần thông báo cho người LEP về trợ giúp thông dịch.
 2. Duy trì và gia tăng quyền bầu cử của người Mỹ gốc Việt và các dân thiểu số khác. Trên 76% người Mỹ gốc Việt có đủ điều kiện để đầu phiếu. Mục tiêu của PIVOT là bảo đảm sự tham gia tối đa của người Mỹ gốc Việt trong các cuộc bầu cử.
  1. Mục 203 của luật bầu cử (Voting Rights Act) quy định chính phủ cần cung cấp thông tin bầu cử bằng ngôn ngữ chính của người dân ở một số các khu vực, phải được thi hành triệt để, nhất là ở những nơi người Mỹ gốc Việt được tập trung trên mức tối thiểu quy định bởi luật.
  2. PIVOT chống lại việc ngăn chặn quyền bầu cử của người Mỹ gốc Việt và các sắc dân thiểu số khác, kể cả việc đòi hỏi cử tri phải chứng nhận quốc tịch.
  3. PIVOT ủng hộ các nỗ lực khuyến khích ghi danh bầu cử, kể cả ghi danh cùng ngày đi bầu và ghi danh qua máy điện tử.
 3. Ủng hộ nỗ lực thống kê người Mỹ gốc Việt đầy đủ và kỹ càng. Khi không vào thống kê, chúng ta sẽ bị bỏ rơi trong quá trình quyết định về chính sách, tài trợ, và các nỗ lực lập pháp quan trọng. Chúng ta sẽ trở thành “vô hình.”  
  1. Tài trợ Thống Kê Dân Số năm 2020 đầy đủ, kể cả chiến dịch quảng bá đến người gốc Việt.
  2. Duy trì nỗ lực Thăm Dò Cộng Đồng Mỹ (American Community Survey hay ACS) để bảo đàm rằng các dữ kiện về xã hội kinh tế được phân tích ở mức tối đa.
  3. Ủng hộ các nỗ lực của chính quyền tiểu bang và địa phương để phân loại các dữ kiện về sắc tộc để người gốc Việt được thống kê đầy đủ.
 4. Đoàn kết với các cộng đồng thiểu số, tôn giáo và các nhóm khác để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách nhất hiện nay.
  1. Ủng hộ các đạo luật như Chấm Dứt Định Dạng Nghi Can Theo Chủng Tộc (End Racial Profiling Act), ngăn cấm các cơ quan công lực liên bang, tiểu bang, và địa phương dựa trên sắc tộc, xuất xứ quốc gia, tôn giáo, giới tính, hay xu hướng giới tính, cho dù các yếu tố này có thật hay chỉ giả dụ. Phản đối các hành động hoặc nỗ lực định dạng nghi can theo chủng tộc.
  2. Đoàn kết với Phong Trào Tôn Trọng Mạng Sống Người Da Đen (Movement for Black Lives). Đoàn kết với  người theo đạo Hồi, đạo Sikh, người Ả Rập, và người Nam Á và chống lại các phát biểu gay gắt và chính sách tiêu cực nhắm vào các cộng đồng đó.
 5. Bảo đảm sự bình đẳng trong cơ hội thành công về kinh tế bằng cách bảo vệ quyền lơi của tất cả người đi làm.
  1. Chỉ dẫn cộng đồng gốc Việt về các quyền lao động của họ, kề cà ngăn ngừa tình trạng chủ rút hay xiết lương và bảo vệ quyền tổ chức nghiệp đoàn.
  2. Ủng hộ các nỗ lực bảo đảm được trả lương xứng đáng và công bằng.