Dự Luật Thuế Của Đảng Cộng Hoà: Người Nghèo Nghèo Hơn và Người Bệnh Bệnh Hơn

1 Tháng 12 2017

Sau dịp lễ Tạ Ơn, đảng Cộng Hoà đã trở lại Quốc-Hội để sửa soạn thông qua một một dự luật cải tổ thuế trước khi nghỉ Giáng Sinh. Trong vòng hai tuần sắp tới, Thượng Viện sẽ đề ra bản thảo dự luật thuế soạn lại từ bản duyệt thảo mà Quốc-Hội đã bỏ phiếu thông qua ngày 16 tháng 11.

Theo bản phân tích của Ban Điều Hành Thuế Lưỡng viện Quốc Hội (JCT) và Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), dự luật thuế này có thể, chỉ với một chữ ký, tước đi bảo hiểm sức khoẻ của 13 triệu người Mỹ, gây thiệt hại cho người nghèo trong lúc giúp người giàu càng giàu thêm.

Mười ba triệu người sẽ mất bảo hiểm sức khỏe, vì lợi tức của họ không đủ thấp để được trợ cấp qua chương trình Obamacare, khiến phí bảo hiểm sức khoẻ của họ tăng lên đến mức không cáng đáng nổi. Đây là hậu quả của việc bãi bỏ quy định bắt buộc mọi người phải có bảo hiểm sức khoẻ.

Số tiền đảng Cộng Hoà tính sẽ tiết kiệm được, bằng cách cắt bớt chương trình trợ cấp xã hội Medicaid, cũng như tiền hỗ trợ cho bảo hiểm qua việc hoàn lại tiền thuế (tax credit), sẽ được dùng để trừ thuế cho những gia đình giàu nhất nước Mỹ. Đến năm 2027, những gia đình với lợi tức dưới 75 ngàn đô-la một năm sẽ phải trả nhiều thuế hơn vì khấu trừ thuế cá nhân, tỉ dụ như khấu trừ thuế cho những gia đình có con nhỏ, sẽ hết hiệu lực, trong khi các gia đình có lợi tức cao hơn vẫn không bị ảnh hưởng.

Động cơ của dự luật thuế này rất rõ ràng: làm cho người giàu được giàu hơn. Các đại công ty và người giàu đã đóng góp cho đảng Cộng Hoà, và họ trông đợi các nhà làm luật của đảng Cộng Hoà hoàn trả lại tiền đầu tư của họ. Chris Collins, dân biểu đảng Cộng Hoà ở New York, kể với các ký giả: “Những người cho tôi tiền nói đại khái là ‘Làm cho xong cái luật đó đi, nếu không thì đừng bao giờ gọi tôi để xin tiền nữa’”.

Ta chứng kiến lòng tham vô đáy trong dự luật mới qua điều khoản về thuế di sản. Thượng Viện sẽ hiến 4.4 triệu cho mỗi gia đình trong số 2,000 hộ giàu nhất nước Mỹ, một món tiền tương đương với số tiền trợ cấp học bổng cho 1,100 sinh viên từ các gia đình với lợi tức thấp hay trung bình.

Giới được lợi rõ ràng nhất là những đại công ty. Mức thuế của họ sẽ giảm vĩnh viễn từ 35% xuống 20%, trong khi thuế cá nhân chỉ tạm thời hạ thấp rồi lại tăng lên. Chủ yếu là mang lại lợi ích cho những sở hữu chủ có cổ phiếu, gồm khoảng 20% người giàu nhất với 90% cổ phần của tất cả công ty trong tay. Phân nửa dân số Mỹ chẳng có cổ phiếu nào mà để được bớt thuế.

Một dự luật thuế không chỉ nêu lên vấn đề tiền mà còn biểu hiện giá trị. Hội PIVOT chống đối dự luật này vì tính cách vô lương tâm của nó.

Chúng tôi tin rằng quyền được bảo vệ sức khỏe là quyền con người, và bất kỳ dự luật nào tước đi sự bảo vê sức khỏe của 13 triệu người dân là vi phạm giao ước cơ bản giữa chính phủ và dân chúng.

Là thành phần của cộng đồng di dân và con cháu của người tị nạn, chúng tôi tin ở sự bình đẳng trong cơ hội tiến thân. Những người lớn lên trong hoàn cảnh bất lợi phải có cơ hội để đạt được cuộc sống hạnh phúc và hữu ích ngang với những người may mắn hơn họ. Chúng tôi tin rằng tầng lớp nào trong xã hội cũng đều có những tài năng xuất sắc, và tương lai của đất nước chúng ta tùy thuộc vào khả năng biết sử dụng và nâng cao năng lực tiềm tàng của mọi công dân.

Hiện nay, sự bất bình đẳng về kinh tế ngày càng gia tăng, khiến nhiều gia đình không được dự phần vào sự thịnh vượng của quốc gia. Chúng tôi thiết tưởng buộc những người ít khả năng nhất phải gánh thuế để người đã giàu ngày càng giàu hơn là một hành động độc ác có tính toán. Nếu dự luật này được thông qua thì khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng trầm trọng, và sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe sẽ trở nên tồi tệ hơn. Các điều khoản của dự luật thuế này tước đi cơ hội của nhiều tầng lớp trong xã hội, để quy tụ mọi phồn thịnh và may mắn vào tay giới ăn trên ngồi trốc.

Lẽ ra, một dụ  luật vô nhân đạo như thế phải bị bãi bỏ. Trái lại, Quốc hội đã nhanh chóng thông luật, đúng hạn để ban hành trong tháng 12. Cách duy nhất để ngăn chặn dự luật này là số đông dân chúng phải lên tiếng, và Hội PIVOT chúng tôi sẽ cùng góp tiếng phản đối.