Đạo Luật Thông Qua Ngân Sách Tạm Thời Còn Nhiều Thiếu Sót

22 Tháng 12 2017

Sự kiện nổi bật trong vài ngày qua là việc Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngân sách tạm thời tài trợ các hoạt động của chính phủ liên bang đến hết ngày 19 tháng 1 năm 2018.

Mặc dù chúng tôi không phản đối việc ngân sách tạm thời này đã duy trì ngân quỹ tối thiểu cho các dịch vụ cấp thiết trong đó có Quỹ Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho Trẻ Em, chúng tôi muốn thấy có những biện pháp dài hạn tài trợ cho các trung tâm y tế cộng đồng.

Vô trách nhiệm hơn nữa, ngân sách tạm thời này đã kèm thêm điều khoản cho phép tổng thống ban hành ngay lập tức luật thuế khoá vừa được Quốc Hội phê chuẩn, mặc dù đạo luật này sẽ gây tác hại không nhỏ đến gia đình những người lao động trong khi mang nhiều lợi lộc cho các đại công ty và giới tỷ phú. Luật thuế mới này đã được đảng Cộng Hòa thông qua vội vàng, tránh né tranh luận theo quy trình soạn thảo luật trong Quốc Hội. Cách soạn thảo luật thiếu minh bạch này hoàn toàn đi ngược lại với giá trị dân chủ của nước Mỹ.

Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến chúng tôi luôn sát cánh với người nhập cư theo diện Dreamers (Dreamers là những người nhập cư không giấy tờ từ nhỏ theo cha mẹ, thân nhân hay một mình). Hội chúng tôi rất bất bình trước việc Quốc Hội thông qua ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang trong khi không nhắc gì đến dự luật Dream Act (Dream Act là dự luật nhân đạo cho phép người nhập cư trong diện Dreamers được cư trú hợp pháp trên nước Mỹ). 

Là người tỵ nạn hoặc con cháu của người tỵ nạn, chúng tôi lên tiếng chống các nỗ lực vô nhân đạo nhằm trục xuất người nhập cư trong diện Dreamers, gây chia cắt gia đình và gây tổn thương cho nhiều thế hệ.

Chúng tôi kêu gọi các đại diện dân cử hãy hành xử với lòng can đảm và trung thực, chung sức bảo vệ các dịch vụ chăm lo sức khoẻ cho người dân, quyền lợi của người nhập cư, và gia đình những người lao động.