Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến

12 Tháng 5 2018

Khuyến khích người Mỹ gốc Việt dấn thân tham gia  để giúp tạo nên một nước Mỹ công bằng và đa dạng

Cộng đồng chúng ta có rất nhiều người Mỹ gốc Việt cấp tiến mà tiếng nói vẫn chưa được phổ biến nhiều qua các đài truyền thông và báo chí Việt. Một trong những sứ mạng của Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến PIVOT là khuyến khích tiếng nói cấp tiến. Vì thế, chúng tôi sẽ đóng góp một bài viết về những vấn đề liên quan đến cộng đồng mỗi thứ bảy đầu tháng trên báo Người Việt.

Được thành lập bởi những những người lãnh đạo tiền phong trong cộng đồng Việt trên toàn Hoa Kỳ, sứ mạng cúa PIVOT là cổ động và gây sức mạnh cho cộng dồng người Mỹ gốc Việt hầu đóng góp vào việc xây dựng một nước Hoa Kỳ công bằng và đa dạng. PIVOT chỉ chú trọng đến những vấn đề và đạo luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người Mỹ gốc Việt trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chúng ta đã từng tận hưởng nhiều quyền lợi mang đến bởi những đạo luật có tính cách nâng đỡ nguòi tị nạn, di dân, và dân thiểu số để được ủng hộ trong vấn đề gíao dục, sức khoẻ, và cấu tạo cơ hội. Vì thế, PIVOT quyết tâm đẩy mạnh nhân quyền, dân quyền, cũng như quyền di dân và tị nạn. Chúng tôi muốn nâng cao sự tiếp cận văn hoá, ngôn ngữ, và tài chánh để mang đến một nền giáo dục toàn mỹ hơn, chu toàn dịch vụ sức khoẻ, và đẩy mạnh cơ hội kinh tế. Chúng tôi cũng muốn cổ vũ và ủng hộ cộng đồng trong sự tham gia bầu cử tại cấp địa phương, tiểu bang, và liên bang.

Mục đích của PIVOT là mang đến một nguồn thông tin đáng tin cậy với những phân tích sâu sắc về các chính sách, kể cả những câu chuyện có ý nghĩa đối với cộng đồng để giúp người Mỹ gốc Việt tự nâng đỡ, cũng như giúp đỡ người khác.

Quí đồng hương có thể liên lạc với PIVOT qua những địa chỉ đính kèm. WebFacebookTwitterInstagram