Vina Vo

Submitted by: Vina Vo
From: Santa Ana, California
Age: 28

Dear Mẹ,

Thank you for making the long journey to the United States with me in your belly ensuring that I would be an American citizen with certain rights and opportunities. It must have been hard for you to leave so much behind but I am eternally grateful that you decided to come to the US to give us all a better life. Even though it took 18 years for our entire family to be reunited, I am thankful that there were immigration policies in place that allowed you to sponsor Chi 2 and then for her to sponsor Ba. Though it hasn’t been easy for us to understand each other with the language, cultural, and generational barrier, I take the following poem to heart:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra
Môt lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiểu mới là đạo con

Since we had this opportunity, I am asking that you vote in the upcoming midterm election for a candidate that supports protection for refugees and family-based immigration. Unfortunately, the current administration does not support that. Other refugees and immigrants should have the same opportunities that we did.


Mẹ yêu quí,

Cám ơn mẹ đã mang con trong dạ vượt trải một hành trình dài để đến nước Mỹ, để con chắc chắn sẽ có được những quyền lợi và cơ hội dành cho công dân Mỹ. Con biết ra đi rời bỏ tất cả là một quyết định khó khăn, nên con muôn đời biết ơn mẹ đã chọn đến nước Mỹ để cho chúng con có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù gia đình ta đã phải đợi 18 năm mới được đoàn tụ, con thật cám ơn chính sách nhận nhập cư. Nhờ đó mà mẹ có thể bảo lãnh chị 2, rồi chị bảo lãnh ba. Mặc dù vì bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, và sự ngăn cách giữa hai thế hệ, mẹ con ta không dễ hiểu nhau, con luôn thuộc lòng bài thơ:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra
Môt lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiểu mới là đạo con

Tiện đây, con xin mẹ nhớ đi bầu trong ngày bầu cử bán nhiệm kỳ sắp tới, và xin mẹ bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào sẽ ủng hộ chương trình bảo vệ người di dân tị nạn và chính sách nhập cư để đoàn kết gia đình. Thật không may, chính quyền hiên tại không ủng hộ chính sách này. Những người tị nạn và di dân khác cũng xứng đáng thụ hưởng những cơ hội mà chúng ta đã có.

IMG_20180916_182634.jpg

** As a way to get more people to vote during the November midterm elections, we are launching a campaign that asks Vietnamese Americans to share a short paragraph of appreciation to a family member (mom, dad, grandpa, grandma, uncle, aunt, etc.) about a topic that is relevant to the upcoming midterm election (education, healthcare, immigration, environment, etc.).

** Please contact Vina Vo if you would like to contribute to this project.