Dang Tran

Submitted by: Dang Tran
From: Burlingame, CA
Age: 28

Dear Bo (dad) and Me (mom),

I know a lot goes unspoken between us but I want to thank you for taking a risk 27 years ago to move to America, with not much else other than the promise of a better life for your family. Growing up in the States, we believed that obtaining a good education was the foundation for a stable and successful future so it was always a top priority.

From having reliable transportation to having adequate school supplies, we were fortunate enough to have had the resources to pursue our education. This was in no small part due to the many sacrifices you both made along the way to minimize barriers that would have otherwise limited our ability to see our education through to its fullest potential.

Because we had the opportunity to realize our dreams through our education, I would like to urge you to vote for a candidate in this upcoming midterm election who would support and strengthen our education system to make that path to a better life possible for others.


Bố mẹ yêu quí,

Con biết có nhiều điều không thổ lộ ra giữa chúng ta nhưng con muốn cám ơn bố mẹ đã mạo hiểm di dân qua Mỹ 27 năm về trước, chỉ với cái hy vọng là gia đình ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.  Lớn lên ở xứ này, chúng con tin rằng đạt được một nền giáo dục tốt chính là nền tảng cho một tương lai vững chắc và thành công. Do đó học vấn luôn là điều tối quan trọng cho chúng con.

Chúng con đã may mắn có đủ điều kiện, từ phương tiện đi chuyển thuận lợi đến vật liệu nhà trường đầy đủ, để có thể theo đuổi nền học vấn chọn lựa. Những  điều kiện này có được là kết quả ít nhiều của những hy sinh bố mẹ đã làm cho chúng con, giúp làm giảm bớt những ngăn cản mà khi đã vượt qua được chúng con có cao quả thành đạt nền học vấn của mình hơn.

Vì chúng con đã được cơ hội biến giấc mơ thành sự thật qua nền giáo dục này, con xin mạn phép thúc đẩy bố mẹ, trong kỳ bầu cử trung hạn sắp tới, hãy bầu cho người ứng cử viên ủng hộ chương trình giáo dục, và có khả nâng tăng cường nền tảng giáo dục mở rộng con đường học vấn cho nhiêu người khác nữa, để họ cũng đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Untitled.jpg