PIVOT Ủng Hộ Katie Porter Ứng Cử Dân-Biểu Hạ-Nghị-Viện Hoa-Kỳ

2 Tháng 10 2018

PIVOT hết lòng ủng hộ bà Katie Porter trong cuộc tranh cử Dân-Biểu Hạ-Nghị-Viện Hoa-Kỳ đại diện Địa Hạt 45 California. Là một ứng cử viên có nhiều tài năng, bà sẽ tích cực cải thiện đời sống của người Mỹ gốc Việt trong địa hạt và mang nguyện vọng của cộng đồng chúng ta đến quốc hội liên bang.

Bà Katie đã dành cả sự nghiệp để tranh đấu chống lại những thế lực lợi ích phe nhóm. Bà sẽ cùng các gia đình ở quận Cam tranh đấu cho một thống y tế và giáo dục toàn bộ cho mọi tầng lớp, hai vấn đề trọng yếu cho các gia đình người Mỹ gốc Việt. Là một người mẹ và một giáo sư, bà Katie luôn bênh vực một cộng đồng đa dạng, một khía cạnh rất quan trọng với người Mỹ gốc Việt, một cộng đồng thường hay phải đối phó với nạn kỳ thị và những khó khăn di trú.

Tại Quốc-Hội, bà Katie sẽ tranh đấu cho nhân quyền, bất chấp màu da, giới-tính, hoặc chủng-tộc. Vì luôn bảo vệ người dân, bà sẽ bãi bỏ những cải cách thuế vừa được ban hành chỉ làm lợi cho nhóm giàu, mà thiệt-hại cho thành-phần trung-lưu.

PIVOT rất hãnh diện ủng hộ Bà Katie Porter. Hãy đến trang mạng của bà để cùng đóng góp công sức trong cuộc tranh cử.