Tạ Trung thảo luận về dự án hủy bỏ ObamaCare với bác sĩ Trần Mai-Khanh và luật sư Nguyễn Đỗ Phủ

Thành viên Tổ chức Người Việt Cấp Tiến (PIVOT): bác sĩ Trần Mai-Khanh và luật sư Nguyễn Đỗ Phủ góp mặt trong chương trình truyền hình của ông Tạ Trung, Ủy ban Vận Động Chính Trị Dân Chủ Việt Mỹ (VADPAC) để thảo luận về dự án hủy bỏ ObamaCare.

Phần 1:

Phần 2: