Đừng lấy oán báo ơn

August 30, 2019
Linh Kochan, PIVOT Member

Bạn có là người Việt tị nạn năm 75? Bạn có là người Việt vượt biển sau năm 75? Bạn có là người Việt qua diện HO?

Bạn bây giờ là người Việt Mỹ? Bạn ủng hộ Trump về mọi mặt? Bạn cho rằng những người tị nạn bây giờ là bất hợp pháp, không có quyền xin tị nạn, phải trở về nước của họ? Bạn cho rằng người Việt tị nạn giỏi hơn, hay hơn, cao cả hơn những người tị nạn bây giờ? Bạn có nhớ lịch sử của người tị nạn Việt Nam - đã bỏ Việt Nam và đến những nước khác bất hợp pháp để xin tị nạn, phần đông không biết tiếng Anh và chỉ có hai bàn tay trắng với một mảnh áo trên thân? Bạn nghĩ gì khi chính những người đến nước Mỹ trước bạn, gồm luôn cả những người di dân Việt trước 75, 62% người Mỹ đã không ủng hộ tị nạn Việt Nam, đã cho bạn là "Việt cộng, ma cô, đĩ điếm, ăn cướp, những tệ nạn xã hội"?

Nếu như chính sách của Mỹ lúc đó như chính sách của Mỹ bây giờ, nếu như chính phủ Mỹ đã làm theo ý muốn của phần đông dân số Mỹ chống đối tị nạn Việt Nam, bạn có nghĩ mình và các con cháu mình được sinh sống trên đất Mỹ ngày hôm nay?

Sau năm 75, chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt. Mỹ đã phủi tay với Việt Nam. Họ không có nợ gì với người Việt. Họ không phải làm gì cho người Việt. Họ không phải nhận người Việt tị nạn. Họ có thể bắt bạn trở về Việt Nam để bạn rồi cũng như số phận của hàng triệu người Việt khác - Đi tù, đi kinh tế mới, không có công ăn, việc làm, không có tương lai. Nhưng chính phủ Mỹ đã đi ngược lại sự chống đối của phần đông công dân Mỹ để chấp nhận người tị nạn Việt Nam. Những người tị nạn Việt Nam đã mang ơn rất lớn của nước Mỹ.

Người Việt mình có câu, "Đừng lấy oán báo ơn". Đừng vì sự kỳ thị, khinh miệt, ghen tuôn, cuồng tín mà quay lưng lại với những người tị nạn đến sau mình. Mình đều là con người với nhau. Gia đình nào cũng muốn có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp cho mình và con cái mình. Cái đồng tiền, chức vụ, trí tuệ không phải là cái để so sánh ai hơn ai. Bạn đã được người khác giúp đỡ vì lòng nhân đạo của họ. Bạn hãy vì lòng nhân đạo, đưa tay ra giúp đỡ những người kém may mắn khác hoặc ít nhất đừng chà đạp, hất hủi những người tị nạn đến sau mình. "Đừng lấy oán báo ơn".

Bây giờ, những người Việt tị nạn đã trở thành công dân Mỹ, đã gọi nước Mỹ là quê hương thì không một ai khác có thể đuổi người Việt Mỹ ra khỏi nước Mỹ. Và ngược lại, những người Việt Mỹ cũng nên đừng có những lời lẽ như Trump để đuổi những người Mỹ khác không đồng ý với mình ra khỏi nước Mỹ hoặc tước đi cái quyền của những người tị nạn muốn xin định cư tại Mỹ. Bạn đã được sống "The American Dream" của bạn. Hãy cho người khác có cơ hội được kiếm "The American Dream" của họ.

Bạn đã bỏ thí mạng sống để đi tìm sự công bằng, tự do, nhân đạo và dân chủ cho mọi người, hãy đừng để mất những giá trị quý báu đó trong bạn.