Như Những Gia Đình Đó

Như Những Gia Đình Đó

22 Tháng 6 2018
Tiến Sĩ  THU QUÁCH, Ủy Viên Trưởng Ban Chính Sách hội PIVOT

Gia đình tôi—gồm cha mẹ, hai anh chị và tôi—đã lấy thuyền trốn khỏi Việt Nam năm 1979 và đến Hoa Kỳ dưới phương diện tỵ nạn.  Chúng tôi nằm trong số 800.000 thuyền nhân đã can đảm liều chết trong cuộc vượt biên đầy bất trắc nguy nan để tìm lấy một đường sống. Tôi thường bảo với hai con trai tôi rằng: mình là một trong những gia đình may mắn, vì chúng mình còn sống thoát bên nhau. Nhiều gia đình không được cái may mắn đó.

Read More

Suy Ngẫm Về Quê Hương

Suy Ngẫm Về Quê Hương

31 Tháng 5 2018
Kavi Vũ
Các bạn thường hỏi tại sao lá cờ Việt Nam mà em chào mừng không giống lá cờ treo ở Thế Vận Hội hay lá cờ tìm thấy trong danh sách emoji. “Quốc kỳ Việt Nam đã thay đổi sau cuộc chiến,” là câu trả lời gần sự thật nhất cho họ. Cắt nghĩa dài dòng quá có thể khiến họ ngao ngán vì họ đâu cần nghe một câu chuyện. Họ chỉ cần một lời giải đáp đơn giản đủ thoả mãn. Một câu trả lời rườm rà sẽ đẩy họ đi mất, nhưng ngược lại, một câu trả lời quá ngắn gọn là một phản bội đối với lương tâm bản thân.

Read More

Tiền Bối Của John Kelly Cũng Không Thể Hội Nhập

Tiền Bối Của John Kelly Cũng Không Thể Hội Nhập

23 Tháng 5 2018
Nguyễn Thanh Việt
Tác giả là nhà văn và nhà giáo, đã đến Hoa Kỳ dưới dạng tỵ nạn Việt Nam

Tôi đã quên bãng một kỷ niệm về mẹ tôi khi bà ngồi một mình, cất giọng đọc lớn từ một tờ thông báo của nhà thờ. Với trình độ học vấn tiểu học, đó là cách duy nhất bà có thể đọc. Là một đứa trẻ Mỹ lưu loát tiếng Anh, tôi thấy thương cho mẹ, và có lẽ, cũng len thêm một chút hổ thẹn.

Ký ức đó đã trở lại trong tôi qua những lời nói của ông Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly, khi ông tả những người di dân bất hợp pháp đến từ biên giới phía Nam như những người “khó có thể đồng hóa vào xã hội Hoa Kỳ, vào xã hội tân tiến của chúng ta.”

Read More

Những Vụ Tô Mặt Đen tại Cal Poly Chứng Minh Ta Cần Học Hỏi Nhiều Hơn Về Kỳ Thị Chủng Tộc

Những Vụ Tô Mặt Đen tại Cal Poly Chứng Minh Ta Cần Học Hỏi Nhiều Hơn Về Kỳ Thị Chủng Tộc

16 Tháng 5 2018
Nguyễn Thanh Việt
Đây là lần thứ nhì trong vài tuần, một sinh viên da trắng tại Cal Poly San Luis Obispo bôi mặt đen. Lần thứ nhất là vào cuối tháng tư. Người sinh viên bôi đen mặt tên Kyler Watkins đã viết trong thơ gởi báo Cal Poly rằng “lớn lên trong sự biệt đãi dành cho người da trắng, tôi thật tình đã không hiểu cái tiêu biểu của sự bôi đen mặt.” Lúc đầu tôi cảm thấy tức giận lẫn buồn bã, rồi tôi nhớ lại lúc tôi trạc tuổi cậu ta.

Read More

Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến

Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến

12 Tháng 5 2018 
Cộng đồng chúng ta có rất nhiều người Mỹ gốc Việt cấp tiến mà tiếng nói vẫn chưa được phổ biến nhiều qua các đài truyền thông và báo chí Việt. Một trong những sứ mạng của Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến PIVOT là khuyến khích tiếng nói cấp tiến. Vì thế, chúng tôi sẽ đóng góp một bài viết về những vấn đề liên quan đến cộng đồng mỗi thứ bảy đầu tháng trên báo Người Việt.

Read More

Vơi Gánh Đau Tị Nạn

Vơi Gánh Đau Tị Nạn

26 Tháng 4 2018
BS Nguyễn Thanh Tùng

Đời tôi bị đứt ra làm hai bởi một đường ranh rõ rệt: tuổi thơ ấu trong thời chiến tranh Việt Nam, và tuổi trưởng thành của kẻ tị nạn trên đất Mỹ. Tôi đã nghe kể bao chuyện, đọc bao nhiêu sách báo, và xem bao thứ phim và kịch bản về chiến tranh và những sự kiện sau đó.

Read More

THỦ TỤC ĐÒI HỎI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ VỊ PHẠM HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HOA KỲ

THỦ TỤC ĐÒI HỎI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ VỊ PHẠM HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HOA KỲ

16 Tháng 4 2018
Đồng ý là nước Mỹ phải có kế hoạch chống khủng bố và quản lý di trú để bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Nhưng khác với những quốc gia Cộng Sản hay độc tài, chính phủ Mỹ, bất kỳ dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, phải làm việc trong khuôn khổ của luật pháp và Hiến Pháp.

Read More

Đạo Luật Thông Qua Ngân Sách Tạm Thời Còn Nhiều Thiếu Sót

Đạo Luật Thông Qua Ngân Sách Tạm Thời Còn Nhiều Thiếu Sót

22 Tháng 12 2017
Sự kiện nổi bật trong vài ngày qua là việc Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngân sách tạm thời tài trợ các hoạt động của chính phủ liên bang đến hết ngày 19 tháng 1 năm 2018.

Mặc dù chúng tôi không phản đối việc ngân sách tạm thời này đã duy trì ngân quỹ tối thiểu cho các dịch vụ cấp thiết trong đó có Quỹ Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho Trẻ Em, chúng tôi muốn thấy có những biện pháp dài hạn tài trợ cho các trung tâm y tế cộng đồng.

Read More

Dự Luật Thuế Của Đảng Cộng Hoà: Người Nghèo Nghèo Hơn và Người Bệnh Bệnh Hơn

Dự Luật Thuế Của Đảng Cộng Hoà: Người Nghèo Nghèo Hơn và Người Bệnh Bệnh Hơn

1 Tháng 12 2017
Sau dịp lễ Tạ Ơn, đảng Cộng Hoà đã trở lại Quốc-Hội để sửa soạn thông qua một một dự luật cải tổ thuế trước khi nghỉ Giáng Sinh. Trong vòng hai tuần sắp tới, Thượng Viện sẽ đề ra bản thảo dự luật thuế soạn lại từ bản duyệt thảo mà Quốc-Hội đã bỏ phiếu thông qua ngày 16 tháng 11.

Read More